Zarejestruj się

  • Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki specjalne: . _ + -
  • Nazwą użytkownika nie może być adres email.
  • Nazwa użytkownika nie może zawierać spacji.
  • Hasło nie może być podobne do nazwy użytkownika i adresu email oraz nie może być powszechnie używanym hasłem.
  • Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
  • Hasło może zawierać maksymalnie 64 znaki.
  • Hasło nie może składać się tylko z cyfr.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, której stroną jest podmiot danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji Usługi polegającej na założeniu Konta Czytelnika w serwisach: wPolityce.pl, wGospodarce.pl, wPolsce.pl, ABCtygodnik.pl. Dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością założenia konta w serwisie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy RODO.

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże będą ujawniane podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu obsługę informatyczną.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: [email protected].

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w celu dostarczenia zamówionego newslettera. Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania newslettera.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy RODO.

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże będą ujawniane podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu obsługę informatyczną.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisząc na adres email: [email protected].

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w celu dostarczenia informacji handlowej dotyczących produktów i usług oferowanych Fratrię sp. z o.o. lub jej Reklamodawców. Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji handlowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy RODO.

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże będą ujawniane podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu obsługę informatyczną.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisząc na adres email: [email protected].

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w celu dostarczenia informacji handlowej dotyczących produktów i usług oferowanych Fratrię sp. z o.o. lub jej Reklamodawców. Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji handlowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy RODO.

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże będą ujawniane podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu obsługę informatyczną.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisząc na adres email: [email protected].

Informujemy, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.