Zarejestruj się

  • Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki specjalne: . _ + -
  • Nazwą użytkownika nie może być adres email.
  • Nazwa użytkownika nie może zawierać spacji.
  • Hasło nie może być podobne do nazwy użytkownika i adresu email oraz nie może być powszechnie używanym hasłem.
  • Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
  • Hasło nie może składać się tylko z cyfr.
Akceptuję regulamin serwisu
Wyrażam zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria.

Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria sp. z o.o., która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usługi zamówienia. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Serwisu

Wyrażam zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria w celach marketingowych (umożliwi pobranie Gazetki Ściennej) .

Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria sp. z o.o., która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. w celach marketingowych w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Fratria sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a Usługobiorcy przysługuje prawo do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.