Zarejestruj się

  • Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki specjalne: . _ + -
  • Nazwą użytkownika nie może być adres email.
  • Nazwa użytkownika nie może zawierać spacji.
  • Hasło nie może być podobne do nazwy użytkownika i adresu email oraz nie może być powszechnie używanym hasłem.
  • Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
  • Hasło nie może składać się tylko z cyfr.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, której stroną jest podmiot danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji Usługi polegającej na założeniu Konta Czytelnika w serwisach: wPolityce.pl, wGospodarce.pl, wPolsce.pl, ABCtygodnik.pl. Dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością założenia konta w serwisie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy RODO.

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże będą ujawniane podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu obsługę informatyczną.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: daneosobowe@fratria.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Serwisu

Wyrażam zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria w celach marketingowych (umożliwi pobranie Gazetki Ściennej) .

Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Fratria sp. z o.o., która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. w celach marketingowych w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Fratria sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a Usługobiorcy przysługuje prawo do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.